September 2019

Datum Zeit Veranstaltung Anmeldung
 3.9.2019 18.30 Zirkel Anmeldung
5.9.2019 19.30 Frauen Film Abend Details folgen
7.9.2019 9.00 Praxistag Rang Dröl Anmeldung
9.9.2019 13.30 Strickcafé ohne
14.+15.9.2019 9.30 Ausbildung Organsprache Modul 3 Anmeldung
17.9.2019 18.30 Zirkel Anmeldung
22.9.2019 13.00 Finissage Monica Pestrin  
24.9.2019 13.30 spielen-Spielen-spielen ohne
27.9.2019 19.00 Engelenergieabend Anmeldung
28.+29.9.2019 9.00 Schamanisches Basisseminar Anmeldung